Mechanische irritatie


De huid is direct blootgesteld aan de externe omgeving en moet daarom een nagenoeg ondoordringbare en resistente barrière vormen.

Als de huid onderhevig is aan wrijving, gaat zij zich daartegen verdedigen door:

  • de verhoging in het aantal en de activiteit van de cellen in de onderste epidermislaag
  • een versnelde celverplaatsing naar het stratum corneum
  • de verdikking van het stratum corneum (eeltvorming)

 Zo kan de huid zich geleidelijk aanpassen aan een veranderde belasting maar er zijn beperkingen.

Een branderige, rode huid is het eerste voorteken dat er iets mis is bij langdurige of hevige wrijving van de huid. In de dikkere huid van handpalmen en voetzolen kan dit evolueren tot een scheiding binnen de epidermis en blaarvorming. Waar de huid minder dik is, wordt zij onmiddellijk afgescheurd, met een letsel tot gevolg.

Zweet op de huid verhoogt de wrijvingskracht en het gevaar tot letsel.

Naqi heeft ter voorkoming van deze problemen de Naqi Body Screen ontwikkelt. De Body Screen is inzetbaar op diverse gebieden waar wrijvingen in hoge mate voorkomen. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld lange wandeltochten, maar ook op specifieke delen van uw lichaam kan veelvuldig wrijving voorkomen.